Annonce
Nørrebro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Nørrebro

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen svandt hos Chami Holding ApS i København N

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Chami Holding ApS, der har adresse i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 1,6 millioner til 807.213 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 3,4 millioner kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -14.601 kroner til -7382 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i København N-selskabet fra 16,2 millioner til 16,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Stig Holbøll Hasner, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Chami Holding ApS anbragt i branchen "Tv-virksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier i mediaselskaber, besidde og udnytte rettigheder til tv-programmer og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Chami Invest ApS i København N ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i Chami Invest ApS, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 93.830 til -93.738 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 295.471 kroner til 118.219 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 606.034 til 532.919 kroner.

Selskabet ledes af direktør Stig Holbøll Hasner. I første omgang er det CHAMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Stig Holbøll Hasner den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Chami Invest ApS anbragt i branchen "Produktion af tv-programmer." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udleje lejligheder"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Moon Balloon ApS holdt fast i et overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Moon Balloon ApS, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 12.546 til 741 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 11.112 kroner til -852 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i København N-virksomheden fra 61.591 til 62.178 kroner.

Firmaet ledes af direktør Stig Holbøll Hasner. I første omgang er det CHAMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Stig Holbøll Hasner den dominerende ejer.

Moon Balloon ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er salg af varer over internettet, samt al virksomhed, der efter direktionsens skøn er beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Underskud i virksomhed i København N

Firmaet dk4 Event ApS i København N fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -4088 til -4094 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -8430 kroner til -8040 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 112.986 til 109.792 kroner.

Firmaet ledes af direktør Stig Holbøll Hasner. I første omgang er det CHAMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Stig Holbøll Hasner den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er dk4 Event ApS anbragt i branchen "Teater- og koncertvirksomhed." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at producere film og udnytte rettigheder til film og Tv programmer samt efter direktionens skøn hertil beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Bravad Production ApS i København N fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Bravad Production ApS, der har adresse i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 666.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 19, året før var det 20.

Selskabets bruttofortjeneste blev 10,9 millioner kroner, året før var tallet 11,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i København N-firmaet fra 4,9 millioner til 5,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Stig Holbøll Hasner. I første omgang er det CHAMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Stig Holbøll Hasner den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Bravad Production ApS anbragt i branchen "Produktion af tv-programmer." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er TV og film virksomhed, herunder produktion, handel og konceptudvikling"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Hallo Mobil ApS i København N ryger fra overskud til milliontab

Forrige års overskud i firmaet Hallo Mobil ApS, der har adresse i København N, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet fra 277.605 til -2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til -889.453 kroner i 2020/21.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -913.555 til -2,9 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Fawaz Abdel Aziz Al-Alousi, der også er ejer.

Hallo Mobil ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med telekommunikationsudstyr." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive televirksomhed og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Moe Teknik ApS holdt fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Moe Teknik ApS i København N. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 31.351 til 236.166 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018, der endte med et resultat før skat på 486.085 kroner.

Omsætningen blev på 1,6 millioner kroner, året før var tallet 1,4 millioner.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,3 millioner kroner til 1,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne.

Sidste år steg formuen i København N-firmaet fra 728.088 til 742.071 kroner.

Selskabet ledes af direktør Casper Moe, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Moe Teknik ApS anbragt i branchen "Anden måling og teknisk analyse." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at levere tekniske løsninger inden for byggebranchen, samt handel med teknisk udstyr og dermed beslægtet aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: København N-virksomhed ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i København N-virksomheden VESTERGAARDEN HOLDING ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 71.774 til -19.176 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 94.641 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 73.604 kroner til -16.080 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 148.669 til 129.255 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mathias Nylev Vestergaard, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er VESTERGAARDEN HOLDING ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Nørrebros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Hjælp i hverdagen

3-årige Carl har usynligt handicap - solsikkesnor har givet ham livet tilbage: - Nu ved folk, hvorfor han græder

Annonce

Dalls analyse: Mette Frederiksens batteri er dødt, og det er tid til at finde en lynlader

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Konkurs

Populær fastfoodkæde går konkurs: Sure smiley's og bøder væltede ned over snaskede sandwich

Pas på

Giftig plante spreder sig: Det skal du gøre, hvis du kommer i kontakt med den

Udbetaling

I dag får 400.000 husstande udbetalt 6.000 kroner: Er du en af dem?

Nørrebro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Nørrebro

Danmarksdemokraterne snupper tidligere nøglefigur i DF

Trafik

Skoleveje bliver nu lukket: Her har du overblikket

Stigning

Ubehagelig overraskelse: Huslejestigning venter for tusindvis af københavnere - tjek om du bliver ramt

Normstormerne

Efter afsløring af Normstorm-undervisning: - Som forældre skal vi ikke finde os i, at vores børn får skæld ud af identitetspolitiske aktivister

Majken sad fast i forlystelse med sine børn: Her er hendes ros til medarbejderne i Djurs Sommerland

Normstormerne

Står nu frem: Normstormerne satte lærer i skammekrogen - og beskyldte børn for 'fat-shaming'

Martin frygter, han fik fjernet benet ved en fejl: Nu har en beslutning fra skandaleramt region fået ham til helt at miste tilliden

Hackerangreb

7-Eleven ramt af hackerangreb: Lukker alle butikker

Pas på

Giftig plante spreder sig i København: Derfor skal du passe på den

Bekymrende

Lærer-formand ser bekymrende udvikling: - Jeg har hørt mange barske fortællinger

Annonce