Annonce
Nørrebro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Nørrebro

På vej frem: Gå ud-virksomhed i København N har skåret underskuddet nedKøbenhavn N-virksomheden SMALLE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -5881 til -3814 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -4869 kroner til -3599 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25.973 til 22.356 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Maimann. Virksomheden ejes af Kristian Maimann, Phillip Galsgaard, Anders Nielsen, Mogens Rothmar, Thomas Salling Andersen, Peter Pears, Theis Brems Meyer Grahndin og Peter Anker Fremming. I Erhvervsstyrelsens register er SMALLE ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København NUiWE ApS, der er en virksomhed i København N, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 502.356 til 65.729 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 502.356 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 134.736 kroner året før til -26.162 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Formuen i UiWE ApS var ligesom året før på 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Pagh. Virksomhedens reelle ejere er Christian Pagh. UiWE ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er, at udøve designvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Vending: Dupong ApS i København N er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Dupong ApS i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -160.974 til 600.295 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 543.583 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-firmaet fra 304.650 til 772.881. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steen Bakmann og Carl Christian Kandel von Scholten Illum. I første omgang er det BHOLD ApS, KANDEL VON SCHOLTEN ApS, Staune Bakmann Holding ApS og Kandel ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Daniel Andreas Kandel og Thomas Staune Hagenau Bakmann, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Dupong ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration, og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med selskabets formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ellie ApS i København NOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ellie ApS, der er et firma i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 13.675 til 3190 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 16.656 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 126.950 kroner til 150.273 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 26.990 til 42.395. Virksomheden ledes af direktør Elitsa Dimitrova. Virksomhedens reelle ejere er Elitsa Dimitrova. Ellie ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedensformål er at drive drivesociale medier og annoncering på disse medierKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nørrebro Fysioterapi ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København N-virksomheden Nørrebro Fysioterapi ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,0 millioner til -112.183 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 25 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 37 ansatte - en fremgang på 48 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 18,0 millioner kroner til 25,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 917.425 til 834.208 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kenn Leonhard Poulsen, Andreas Lund Knudsen og Mads Korshøj Christensen. I første omgang er det ANDREAS LUND BØTTCHER HOLDING ApS, KENN LEONHARD POULSEN HOLDING ApS, SW Rådgivning ApS og Autoriseret fysioterapeut Korshøj Christensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kenn Leonhard Poulsen og Andreas Lund Knudsen, der er de dominerende ejere. Nørrebro Fysioterapi ApS hører hjemme i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor fysioterapibranchenKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Cerevisia ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København N-virksomheden Cerevisia ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -221.029 til -110.164 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 189.870 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 717.455 kroner til 931.695 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 161.531 til 74.012 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Nørregaard og Ulrik Nørregaard. I første omgang er det LARS NØRREGAARD HOLDING ApS og UNOR Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Nørregaard og Ulrik Nørregaard, der er de dominerende ejere. Cerevisia ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udskænkningsstedet Cerevisia der er beliggende Elmegade 2, 2200 København og anden virksomhed i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden Fall of Man ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -35.511 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -30.154 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Benjamin True Hansen. I første omgang er det Nothing is Holy ApS, Kathrin ApS og Darth Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Benjamin True Hansen, Kristian True Hansen og Kathrin Solveig Schmid Jonsson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Fall of Man ApS anbragt i branchen "Andre personlige serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at yde personlige serviceydelser, herunder tatovørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Quadric ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Quadric ApS, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 441.843 til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 5,9 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Samuel Sherain og Mark William Ronan. I første omgang er det SHERAIN ApS og MARK RONAN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Samuel Sherain og Mark William Ronan, der er de dominerende ejere. Quadric ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed, samt udøve enhver dertil hørende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Passendo ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København N-virksomheden Passendo ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,4 millioner til -9,0 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -769.571 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var otte fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 15 ansatte - en fremgang på 87,5 procent. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -7,2 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Passendo ApS sidste år fra -628.032 til 9,3 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Christian Rantzau Rasmussen og Andreas Knipschildt Jürgensen. Virksomheden ejes af JAWAH HOLDING ApS, inQvation ApS, GMH Holding ApS og Newion III B.V. I Erhvervsstyrelsens register er Passendo ApS anbragt i branchen "Reklameplads i medier". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er gennem teknologi, herunder IT, at bistå virksomheder med kommercialisering af e-mails og dermed relateret forretningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Gå ud-virksomhed i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden PULP ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -602.955 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 264.241 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af David Carlos Bernabeu Perez og Jonas Brandenborg Andersen. Virksomhedens reelle ejere er David Carlos Bernabeu Perez, Jonas Brandenborg Andersen og Anders Henrik Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er PULP ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive en bar og cafeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Canairi ApS i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden Canairi ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -63.935 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -62.723 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Hans Høite Augustenborg og Andreas Kofoed Sørensen. I første omgang er det Kofoed Sørensen Holding ApS og Klods Hans Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Høite Augustenborg og Andreas Kofoed Sørensen, der er de dominerende ejere. Canairi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden måling og teknisk analyse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Stadig minus: Mequ A/S får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i København N-virksomheden Mequ A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8,8 millioner til -10,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -102.312 kroner året før til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -7,8 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Mequ A/S sidste år fra 29,7 millioner til 33,5 millioner . Virksomheden ledes af direktør Niels Ulrik Draminsky Krogh Andersen. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET J.S.R. AF 1.11.83 ApS, PUMA-LIFE HOLDING ApS, Majoha ApS og NUDKA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Ulrik Draminsky Krogh Andersen, der er den dominerende ejer. Mequ A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for medicinske apparater samt hjælpemidler og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København N fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsaktieselskabet Kronprinsessegården II, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,8 millioner kroner året før til -50.649 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. På trods af et overskud på 1,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsaktieselskabet Kronprinsessegården II fra 3,4 millioner til 2,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Nørgaard. Virksomheden ejes af Ib Høgsbro Holm, Søren Lynggaard-Petersen, Inge Balogh, H.HØGSBRO HOLM ADMINISTRATION ApS og Boet efter Torkil Holm. Ejendomsaktieselskabet Kronprinsessegården II hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og ved bebyggelse udnytte ejendomme i StorkøbenhavnKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København N fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsaktieselskabet Kronprinsessegården I, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,3 millioner til 16,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 14,9 millioner til 27,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristian Nørgaard. Virksomheden ejes af Ib Høgsbro Holm, H.HØGSBRO HOLM ADMINISTRATION ApS, W. LYNGGAARD PETERSEN HOLDING A/S og Boet efter Torkil Holm. Ejendomsaktieselskabet Kronprinsessegården I har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og ved bebyggelse udnytte ejendomme i StorkøbenhavnKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København N får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København N-virksomheden Den Socialøkonomiske Virksomhed Lend a Hand ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 122.991 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 126.495 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Timothy Daniel Ward. Virksomheden ejes af CLUEDIN ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Den Socialøkonomiske Virksomhed Lend a Hand ApS anbragt i branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive socialøkonomisk virksomhed, der hjælper familier med børn med såvel psykiske som fysiske vanskeligheder eller handicap, for dermed at lette hver enkelt families hverdag og give børnefamilierne nogle gode oplevelser samt enhver virksomhed, som direktion finder beslægtet hermed. Selskabet drives med indflydelse fra familierne, ansatte, samarbejdspartnere og andre interessenter for dermed at være mest muligt inddragende og ansvarlig i sit virke som socialøkonomisk virksomhed i overensstemmelse med ovenstående formål. Selskabets drift skal til enhver tid være i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lov om registrering af socialøkonomiske virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København N går fra overskud til underskudOverskuddet i SIXPENCE PRODUCTION ApS, der er et firma i København N, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 54.283 til -59.266 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 54.737 kroner året før til -58.235 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selv om året endte med et underskud på -73.735 kroner efter skat, voksede formuen i SIXPENCE PRODUCTION ApS sidste år fra 81.252 til 90.422 . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Wulff Toft og Andreas Westergaard. I første omgang er det TOFT OG WESTERGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Wulff Toft og Andreas Westergaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SIXPENCE PRODUCTION ApS anbragt i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af film - og tvproduktionsselskab
Nyt regnskab: Bagervirksomhed i København N får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København N-virksomheden CpH Bakery ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 19.076 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 406.432 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Camilla Hjørdis Munch. Virksomhedens reelle ejere er Camilla Hjørdis Munch. I Erhvervsstyrelsens register er CpH Bakery ApS anbragt i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bageridrift, cafédrift, handel, produktion og hermed forbundet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i True Content Entertainment ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i København N-virksomheden True Content Entertainment ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -626.102 til -785.488 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -457.961 kroner til -304.033 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 23,6 millioner til 23 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Sofie Wanting Hassing. I første omgang er det Henrik Bernt Sanders, Jan Mølhave Pedersen, EARLY BIRD FILMS ApS, BUSINESS SYNERGY GROUP ApS, AKR INVEST ApS, True Content Entertainment ApS og SOFIE'S CHOICE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Søndberg Pedersen og Aino Kann Rasmussen, der er de dominerende ejere. True Content Entertainment ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive medievirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: True Content Production ApS får nyt millionunderskudKøbenhavn N-virksomheden True Content Production ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5,2 millioner til -5,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttotab er forbedret fra -1,5 millioner kroner til -799.515 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2 millioner til -6,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sofie Wanting Hassing. I første omgang er det True Content Entertainment ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Søndberg Pedersen og Aino Kann Rasmussen, der er de dominerende ejere. True Content Production ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af film samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Holger Petersens Boliger fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holger Petersens Boliger, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 7 millioner til 8,3 millioner. Holger Petersens Boliger har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Formålet med fonden er, at udleje ejendommens lejlig- heder: a. til funktionærer og arbejdere, såvel mandlige som kvindelige, der er eller har været ansat i A/S "Holger Petersen" og/eller Holger Petersen Holding A/S samt til sådanne mandlige funktionærers og arbejderes enker, b. til slægtninge efter afdøde grosserer Holger Petersen - såvel kvindelige som mandlige - og enker efter sådan sådanne samt personlige venner af afdøde og deres enker, c. samt iøvrigt til personer, som bestyrelsen kan godkende. Såfremt udlejningen af ejendommen giver overskud, kan dette, efter at skatter, renter og afdrag på priori- tetslån samt vedligeholdelsesudgifter er afholdte, anvendes til understøttelse af beboerne efter bestyrel- sens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Henri Products ApS i København N går fra overskud til underskudOverskuddet i København N-virksomheden Henri Products ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 39.011 til -71.497 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 39.011 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 40.008 kroner året før til -68.019 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 73.155 til 17.382 kroner . Virksomheden ledes af direktør Magnus Juul Hirszhorn. I første omgang er det Henri Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Magnus Juul Hirszhorn, Wilhelm Bidstrup Østergaard, Jesper Hansen og Daniel Ibrahim Hijazi, der er de dominerende ejere. Henri Products ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og producere skønhedsprodukter til mænd samt andet aktivitet i relation hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København N-virksomheden True Content Distribution ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i True Content Distribution ApS, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 258.111 til 172.009 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 25.478 til 134.341. Virksomheden ledes af direktør Sofie Wanting Hassing. I første omgang er det True Content Entertainment ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Søndberg Pedersen og Aino Kann Rasmussen, der er de dominerende ejere. True Content Distribution ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Distribution af film, video- og tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med distribution og salg af filmKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Henri Invest ApS fik større overskud end året førHenri Invest ApS, der er en virksomhed i København N, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 27.446 til 64.786 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 652.396 kroner i det foregående regnskab til 629.340. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 111.148 kroner efter skat, faldt formuen i Henri Invest ApS fra 219.145 til 104.293 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Magnus Juul Hirszhorn og Jesper Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Magnus Juul Hirszhorn, Wilhelm Bidstrup Østergaard, Jesper Hansen og Daniel Ibrahim Hijazi. Henri Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Soundboks ApS i København N er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Soundboks ApS i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -4,0 millioner til 6,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 50 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 60 ansatte - en fremgang på 20 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 29,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 49,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-firmaet fra 14,3 millioner til 34,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Theil Thomsen. Virksomheden ejes af Soundboks Inc.. I Erhvervsstyrelsens register er Soundboks ApS anbragt i branchen "Engroshandel med radio og tv mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere og sælge transportable musikanlæg til forbrugere samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Kasai 2 ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København N-virksomheden Kasai 2 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -990.229 til -17.674 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 935.601 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 424.036 kroner i det foregående regnskabsår til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Kasai 2 ApS var ligesom året før på 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Yan Xu. I første omgang er det Hong Da Holding ApS, Kang Tai Holding ApS og Shunfeng Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Liuchai Zhong, Yan Xu og Feng Xu, der er de dominerende ejere. Kasai 2 ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Craft Sisters ApS i København N går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Craft Sisters ApS, der er et firma i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 295.782 til -123.690 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 295.782 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -599.522 til -728.946 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lis Clausen Beck. I første omgang er det LIS CLAUSEN BECK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lis Clausen Beck, der er den dominerende ejer. Craft Sisters ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service og industri, herunder udvikling og produktion af livsstilsprodukter m.m., import/eksport og konsulentaktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København N er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet M-O-M ApS i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.674 til 248.925 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 731.371 kroner til 994.021 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-firmaet fra -10.924 til 208.460. Virksomheden ledes af direktør Andre Kondrup Rasmussen. I første omgang er det M-O-M Ventures ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher Josva Thodberg Heilmann og Andre Kondrup Rasmussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er M-O-M ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive Konsulentbistand og software udvikling indenfor informations teknologi
Tallene vendt: Crisp ApS i København N gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Crisp ApS i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -197.836 til 171.609 kroner før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 222.508 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-firmaet fra -112.779 til 19.803. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lasse Lindvig Fogt og Lukas Ruben Lindhard Jensin. I første omgang er det Lukas Ruben Lindhard Jensin og LLF Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lasse Lindvig Fogt og Lukas Ruben Lindhard Jensin, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Crisp ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København NKøbenhavn N-virksomheden HBA07 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -17.876 til -37.735 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -16.056 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.875 kroner til -37.200 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -387.743 til -425.478 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Steffen Osted. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Osted. HBA07 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde anparter i selskabet BAKOBA.com ApS samt beslægtet virksomhed dermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Shabbir Ahmed Taxivognmand ApS i København N gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Shabbir Ahmed Taxivognmand ApS i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -55.419 til 96.419 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 134.823 kroner i det foregående regnskabsår til 540.352 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København N-firmaet fra -15.419 til 67.712. Virksomheden ledes af direktør Shabbir Ahmed. Virksomhedens reelle ejere er Shabbir Ahmed. I Erhvervsstyrelsens register er Shabbir Ahmed Taxivognmand ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive taxivirksomhed samt andet beslægtet virkeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden FAA-Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -12.567 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -12.070 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mikael Aabaad. Virksomhedens reelle ejere er Frank Aabaad og Mikael Aabaad. I Erhvervsstyrelsens register er FAA-Ejendomme ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og beslægtede erhverv
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos tøjforretning i København NIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i TRICOTAGE ApS, der er et firma i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 85.382 til 39.936 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 149.391 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 675.721 kroner til 695.657 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 252.387 til 292.323. Firmaet ledes af en direktion, der består af Karin Mammen Bjørneboe og Ida Anesdatter Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Karin Mammen Bjørneboe og Ida Anesdatter Schmidt. TRICOTAGE ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med design, produktion og handel med tekstil, samt aktiviteter i tilknytning hertil
På vej frem: Konsulentvirksomhed i København N har skåret underskuddet nedKøbenhavn N-virksomheden JONIX ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -29.505 til -19.975 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 224.641 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 579.934 kroner året før til -23.961 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 586.359 til 460.949 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jon Bendtsen. Virksomhedens reelle ejere er Jon Bendtsen. I Erhvervsstyrelsens register er JONIX ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er IT konsulentydelser og anden dermed beslægtet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Studio Pneuma ApSKøbenhavn N-virksomheden Studio Pneuma ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -37.283 til -83.636 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 65.255 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -33.921 kroner til -78.805 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 41.031 til -24.269 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Camilla Stig Boccardi Christensen og Diana Lindboe. Virksomhedens reelle ejere er Camilla Stig Boccardi Christensen og Diana Lindboe. Studio Pneuma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive design- og arkitektvirksomhed, samt kunstnerisk virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Aiomic ApS i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden Aiomic ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -21.842 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -21.624 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jakob Sillesen. I første omgang er det Sapientiai Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Hylleholt Sillesen, Jakob Sillesen og Alexander Bonde, der er de dominerende ejere. Aiomic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Blixenkrone ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København N-virksomheden Blixenkrone ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 38.573 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 276.441 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nikolaj Wessel Blixenkrone Møller. Virksomhedens reelle ejere er Anna Katrine Tan Nielsen og Nikolaj Wessel Blixenkrone Møller. Blixenkrone ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Stadig minus: [jo:ga] ApS får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i København N-virksomheden [jo:ga] ApS . Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5,7 millioner til -7,9 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -4,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 7,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,4 millioner - et fald på -40 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -15,2 millioner til -21,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Klaus Vesti Andersen og Peder Andreas Bang. I første omgang er det OurTribe ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Vesti Andersen og Peder Andreas Bang, der er de dominerende ejere. [jo:ga] ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fitnesscentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af produkter og ydelser i tilknytning til aktiviteter forbundet med legemsbevægelse og sundhed, at foretage investeringer, at eje andele i andre selskaber samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København N får milliontabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i OurTribe ApS , der er et firma i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7,7 millioner til -10,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -6164 kroner til -3375 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9,3 millioner til -986.375 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Klaus Vesti Andersen og Peder Andreas Bang. I første omgang er det BANG ApS og KVA INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Vesti Andersen og Peder Andreas Bang, der er de dominerende ejere. OurTribe ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investere i andre selskaber, der tilbyder produkter og ydelser i tilknytning til aktiviteter forbundet med legemsbevægelse og sundhed samt andre hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København N får milliontabUnderskuddet i København N-virksomheden ARCA ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,4 millioner til -16,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit 45 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 46 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 29,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 26,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,3 millioner til -5,1 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Klaus Vesti Andersen og Peder Andreas Bang. I første omgang er det OurTribe ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Vesti Andersen og Peder Andreas Bang, der er de dominerende ejere. ARCA ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fitnesscentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af produkter og ydelser i tilknytning til aktiviteter forbundet med legemsbevægelse og sundhed, at foretage investeringer, at eje andele i andre selskaber samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i København NOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i X-Fond, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 5,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 19,1 millioner til 20 millioner. Virksomheden ledes af direktør Balder Bergman Johansen. X-Fond hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at drive kollektivt ledet og bæredygtig virksomhed, inden for bygge og anlæg ejendomsdrift samt servicefagende. Set er endvidere fondens formål at støtte.: Sociale, kollektive, socialistiske og økonomiske projekter, som arbejder så tæt på græsrodsplan som muligt. Projekterne der støttes skal fortrinsvist hvile i folks eget engagement. Oprettelse af ny virksomhed som skaber sunde og sociale arbejdspladser. Fonden kan støtte såvel danske som udenlandske projekterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos restaurantvirksomhed i København NIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Deniz MG ApS, der er et firma i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 29.646 til 13.993 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 29.646 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 106.412 til 117.327. Firmaet ledes af direktør Sebahattin Gökcen. Virksomhedens reelle ejere er Sebahattin Gökcen. Deniz MG ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Byggefirmaet Logik & Co A/S i København NByggefirmaet Logik & Co A/S, der er en virksomhed i København N, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 224.902 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 60 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 47 ansatte - en nedgang på 21,67 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 20,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 16,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 15,9 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Sundbøll. I første omgang er det X-FOND, der står som ejer. I sidste ende er det Knud Foldschack, Anya Hultberg, Martin Sundbøll, Balder Bergman Johansen og Esben Thor Olsen, der er de dominerende ejere. Byggefirmaet Logik & Co A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive håndværks-, industri og anden erhvervsvirksomhed samt køb og salg af ejendom og anden beslægtet virksomhed ud fra grundtanken om ansvarlighed, både håndværksmæssigt, bæredygtigt og socialt. Dette kan ske på enhver måde der er tjeneligt for formålet herunder, men ikke begrænset til, støtte af lokale og sociale initiativer, der har brug for rådgivning og professionelle håndværkere. For at fremme formålet kan selskabet foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art. Selskabet kan endvidere oprette andre selskaber, der helt eller delvist er ejet af Byggefirmaet Logik og Co. ApS til drift af selskabets projekterKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Perfusion Tech ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København N-virksomheden Perfusion Tech ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,7 millioner til -2,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -284.254 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttotab var ligesom året før på -1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,8 millioner til -3,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Mads Holst Aagaard Madsen. Virksomheden ejes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, M.T. Lund Holdings ApS, MHAaM Holdings ApS, Quantass ApS og TJ Biotech Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Perfusion Tech ApS anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet har til formål at udvikle, markedsføre og kommercialisere medicinsk udstyr, herunder ved gennemførelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter, og andre hermed relaterede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Coffi ApS i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden Coffi ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -16.114 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -15.369 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Benjamin Tümmler. I første omgang er det Mathias Alexander Hjorth Mønsted og Benjamin Tümmler, der står som ejere. I sidste ende er det Benjamin Tümmler, der er den dominerende ejer. Coffi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med webportal og programmering af apps, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bicycle Teech ApS i København NOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bicycle Teech ApS, der er et firma i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 3889 til 1714 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 163.615 kroner i det foregående regnskab til 136.316. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 134.994 til 138.807. Firmaet ledes af direktør Suhad Farhan Salman. Virksomhedens reelle ejere er Suhad Farhan Salman. Bicycle Teech ApS hører hjemme i branchen "Cykel- og knallertforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Seleskabets formål er at drive virksomhed inden for cykelforhandler og hermed bestående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Universal Windlight ApS fik større overskud end året førUniversal Windlight ApS, der er en virksomhed i København N, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4177 til 5985 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 19.193 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4680 kroner til 7000 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 39.984 til 45.143. Firmaet ledes af direktør Per Fabricius Ramsing. Virksomhedens reelle ejere er Per Fabricius Ramsing. Universal Windlight ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med belysning af vindmøller og andre former for lysshow samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Obeya ApS i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden Obeya ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6619 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 214.734 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Joakim Erik Johansson og Maria Hazard. I første omgang er det Joakim Erik Johansson og Obeya AB, der står som ejere. I sidste ende er det Joakim Erik Johansson, Maria Hazard og Canan Yasar, der er de dominerende ejere. Obeya ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at tilbyde specialiserede services indenfor PR og kommunikation, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i &web ApS i København NOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i &web ApS, der er et firma i København N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 40.408 til 14.639 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 71.031 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 347.474 kroner i det foregående regnskab til 318.590. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 228.970 til 240.002. Firmaet ledes af direktør Bjørn Axelsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjørn Axelsen. &web ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor kommunikation, IT og beslægtede område samt at drive virksomhed med handel med værdipapirer og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Tandlæge-virksomhed i København N er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tandlægeselskabet Godt Smil Nørrebro ApS i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -356.697 til 744.816 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-firmaet fra 787.585 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Matthias Peter Christian Godt. I første omgang er det GODT SMIL HOLDING ApS og Tandlægeselskabet Matthias Godt Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Matthias Peter Christian Godt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlægeselskabet Godt Smil Nørrebro ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Yourlegs ApS i København N får underskudDet seneste år er endt med underskud i København N-virksomheden Yourlegs ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -29.073 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -29.073 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mikkel Wichmann Wernebo Schuster. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Meersohn Nielsen og Mikkel Wichmann Wernebo Schuster. Yourlegs ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København NIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Samvær i Centrum ApS, der er et firma i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 122.356 til 13.963 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomheden har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -118.539 kroner året før til 15.567 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. På trods af et overskud på 10.892 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Samvær i Centrum ApS fra 240.609 til 140.901 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Eva Nim og Jamshid Salemi-Rad. Virksomhedens reelle ejere er Eva Nim og Jamshid Salemi-Rad. Samvær i Centrum ApS hører hjemme i branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at planlægge og udføre samværsopgaver for kommuner og statsforvaltning samt drive virksomhed der er beslægtet hermed
Tallene går op: Kocktails ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kocktails ApS, der er en virksomhed i København N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 345.059 til 373.553 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra 401.339 til 689.790. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rasmus Christensen og Nikolaj Støttrup-Hansen. I første omgang er det VILLUMSEN/HOWY INVEST ApS og NSH INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Christensen og Nikolaj Støttrup-Hansen, der er de dominerende ejere. Kocktails ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive café og cateringvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København NKOST ApS, der er en virksomhed i København N, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 427.460 til 143.426 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København N-virksomheden fra -1,4 millioner til -1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Asmus Gamdrup Petersen Jensen og Peter Nøhr Christensen. I første omgang er det Asmus Gamdrup Petersen Jensen, Louise Beck Brønnum, FATBOYS FUTURE ApS, DONKEYBOX ApS, HVEMHOLDERHVAD HOLDING ApS og BECK'S PLAYGROUND ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Hulthin Rasmussen, der er den dominerende ejer. KOST ApS hører hjemme i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle måltider, produkter og fortællinger - med afsæt i gastrofysik, gastronomi og madhistorieKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i holdingselskab i København NKøbenhavn N-virksomheden oTopp ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1 til -54 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Selv om året endte med et underskud på -54 kroner efter skat, voksede formuen i oTopp ApS sidste år fra 10.600 til 39.945 . Virksomheden ledes af direktør Oliver Lynggaard Topp. Virksomhedens reelle ejere er Oliver Lynggaard Topp. oTopp ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse
Nedgang på bundlinjen: Holger Petersens Fond i København N går fra overskud til underskudOverskuddet i København N-virksomheden Holger Petersens Fond blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 39.607 til -629.656 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 70.000 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 109.229 kroner året før til -455.439 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 10,6 millioner til 10 millioner kroner . Holger Petersens Fond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er bl.a., at den nævnte ejendom med tilliggende ejendomme og det i dem værende løsøre, som ikke må realiseres af fonden, skal anvendes til rekreation og til sommerophold for testators familie, således at det kan være et samlingssted og et bindeled mellem deforskellige medlemmer af familien. Ud af testators families medlmmer - det er testators søskendes børn og deres afkom over 25 år - vælger Fondens bestyrelse to personer repræsenterende to forskellige grene af familien, der vil have at forestå arrangementerne vedrørende familiens ophold på ejendom- mene. I tilfælde af uenighed mellem familiens medlemmer og navnlig også i tilfælde af uenighed mellem de to af familiens medlemmer, som forestår arrangementet vedrørende familiens ophold på ejeendommene, træffer Fondens bestyrelse afgørelse, og Fondens bestyrelse kan afskedige de valgte familierepræsentanter og foretage nyt valg af andre repræsentanter. Skulle det vise sig,at der ikke indenfor familien kan opnås enighed om den rette benyttelse af ejendommene, skal disse stå ubeboede, indtil man atter beslutter sig til at samles der i enighed og fordragelighed. De valgte familierepræsentanter vil årligt have at aflægge regnskab til Fondens bestyrelse over udgifterne ved familiens ophold på ejendommene. I det omfang, hvor udgifterne ved ejendommenes drift og familiens ophold på ejendommene ikke kan dækkes af disses indtægter, vil udgifterne være at udrede af Fondens øvrige årlige indtægter. Familiens ophold på ejendommene om sommeren skal tilrettelægges af familiebestyrelsen på en sådan måde, at udgifterne herved er rimelige og forsvarlige og i overensstemmelse med de retningslinier, som har været fulgt hidtilKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Nørrebros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Børneliv

Mangler du inspiration til, hvad du kan lave med dine børn over sommeren? Her er alle velkomne hver tirsdag

Annonce

Kaos med NemID og MitID gør Bo træt og civil ulydig: - Selv om jeg er it-kyndig, er det for bøvlet

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tour de France

Få unikt udsyn: Stå på toppen af Nørrebro, når enkeltstarten skydes i gang

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Byudvikling

Stor renovering af befærdet vej: Snart bliver den ensrettet

Se billederne: Sådan har danskerne udsmykket Tour-ruten med alt fra havetrampoliner til mælkekartoner i tusindvis

Byudvikling

Gita er grædefærdig: Stod op til synet af byggeri lige uden for sit vindue - og det varer de næste 2,5 år

Vandvittigt

Midt i den varmeste tid: Kommunen sender svømmere på dybt vand - og lukker endnu en svømmehal

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

SAS-strejke midlertidigt afblæst: Forhandlingerne fortsætter

Social ride

Kom med på gratis social ride: Frej bruger Touren til at vise Københavns bedste steder frem – og det er ikke Den Lille Havfrue

Bøderegn

Cyklister på Nørrebro blev overdænget med bøder

Nørrebro

Festen skydes i gang mandag: Kæmpe fest og ægte retro tour-cykler drøner gennem København

Annonce